Over Ons

Het Erfgoedhuis is per 1 november 2016 samengesteld uit het Natuurhistorisch Museum Meerssen, de Heemkundevereniging Meerssen en de Gemeente Meerssen.

Het doel is een plek te zijn waar zowel permanent als wisselend ruimte is voor de geschiedenis, de natuur, de kunst en ander cultureel erfgoed van de Gemeente Meerssen. De bedoeling is vooral ook de Meerssense bevolking meer bewust te maken van de uitzonderlijke natuur, cultuur en geschiedenis van Meerssen.
Voor de jeugd zullen samen met de scholen educatieve programma’s worden gemaakt. Maar ook de toerist krijgt de mogelijkheid snel bekend te raken met de schatten van schoonheid in natuur, cultuur erfgoed die in de kernen en het centrum van Meerssen te vinden zijn.

Er zal vooral plaats zijn voor wisselende tentoonstellingen met bijzondere accenten bijv. Heerlijke Heerlijkheden (kasteel Geulle, Vliek, Meerssenhoven etc.) Mirakelse wonderen (bloed- en brandwonder) , Meerssense Industrie in de negentiende eeuw (Tielens en Regout), De Meerssense School, Kloosters uit de Negentiende Eeuw in Meerssen. Verder beroemde architecten en Meerssen in drie godsdiensten (Basiliek, Synagoge, Leopoldskerkje).

Het Erfgoedhuis is geopend gedurende de tijd dat het Gemeentehuis ook open is.
Openstelling In het weekend voor groepen op afspraak en gedurende exposities van Meerssense kunstenaars.

 

Van kolenkelder tot Erfgoedhuis Meerssen

In het begin van de jaren zestig gaf de heer Paul van der Putten de aanzet tot wat later het Natuurhistorisch Museum en Heemkunde Centrum in Meerssen zou worden. Zijn doel was de jeugd bewust te maken van al het moois dat de natuur te bieden heeft.

Met hulp van vrijwilligers richtte van der Putten de Jeugd Natuur Historische Vereniging op. De eerste huisvesting was de oude kolenkelder in een meisjesschool. Daarna verhuisde de jonge vereniging naar een bouwkeet; al een hele verbetering. De vereniging bleef groeien en al snel bestond de behoefte aan een splitsing in een groep junioren en een groep senioren. Bij de junioren bleef de nadruk op het educatieve aspect liggen, terwijl de senioren zich toelegden op het onderhoud van de huisvesting en het aanleggen van een verzameling van Natuurhistorische voorwerpen. Die collectie groeide uit en opnieuw was de Vereniging toe aan een grotere huisvesting.

Eind jaren zeventig stelde de Gemeente Meerssen een ruimte van de monumentale Proosdijhoeve ter beschikking. Dit zeventiende- -eeuwse pand ligt op de historische markt in Meerssen in het hart van het Limburgse heuvelland. Op 22 april 1978 was het Historische Museum en Heemkunde Centrum een feit. Als gevolg van renovatiewerkzaamheden aan de markt was het noodzakelijk een nieuw onderkomen voor het Natuur Historisch Museum- tot voor kort gevestigd in de monumentale Proosdijschuur aan de markt -te realiseren.

Inmiddels is het Natuur Historisch Museum Meerssen, sinds de feestelijke opening op 16 oktober 2015, definitief gevestigd in het Erfgoedhuis.

Wij nodigen u uit om binnen te wandelen en met ons kennis te maken.