De bronzen beelden van Loes Knoben (1956) laten expressie, beweging en spanning
zien.

Loes’ werk weerspiegelt haar kijk op het leven en toont haar talent om mensen te
observeren en hun gevoelens te doorgronden. Deze sterk ontwikkelde intuïtie is terug te
vinden in haar beelden.


In haar werk zijn natuurlijke materialen het uitgangspunt. Altijd is ze op zoek naar hout,
takken en schors, verweerd door weer en wind. Hierin zoekt ze naar kracht, ritme en
evenwicht. Van hieruit vertrekkend ontstaan als een ontdekkingstocht haar beelden.