Door Mw. Mr. Marion Koene- Gorren
Vrijdag 3 maart 2017
om 19.30 uur
Gemeentehuis Meerssen

Tegenwoordig willen we graag aan de heersende schoonheidsidealen voldoen. Bij de Romeinen was dat tweeduizend jaar geleden niet anders. Ook toen al waren allerhande hulpmiddelen, drankjes en potjes beschikbaar om zo lang als maar mogelijk mooi uit te zien.
Vanuit haar passie voor de Romeinen wil Marion Koene ons meenemen naar de wereld van die Romeinse schoonheid.
Vragen die in haar lezing uitgebreid aan de orde komen zijn:
Hoe kwamen de Romeinen aan hun schoonheidsidealen? Wat waren die idealen? Hoe trachtte men ze te bereiken? En wat als er niet (meer) aan voldaan kon worden?

Marion Koene-Gorren hoopt in een boeiende voordracht een antwoord te geven op deze en nog vele andere vragen.

Meer over onze spreekster
Mw. Mr. Marion Koene- Gorren BA (1955) studeerde op latere leeftijd naast baan en gezin rechten aan de Universiteit Maastricht, waar ze in 2005 afstudeerde op een rechtshistorisch onderwerp. Nog tijdens haar rechtenstudie ontwikkelde mevrouw Koene een bijzonder grote interesse voor de geschiedenis van de Romeinen en de geschiedenis van de Romeinse vrouw in het bijzonder. Dit resulteerde in een vervolgstudie Geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Leuven (B) grotendeels toegespitst op de Romeinse geschiedenis. Vanaf haar afstuderen in Leuven in 2012 tot aan haar vervroegd pensioen eind vorig jaar werkte ze een aantal jaren als vrijwillig projectmedewerker tijdelijke tentoonstellingen bij het Gallo-Romeins Museum in Tongeren (B). Daar was ze betrokken bij de totstandkoming van een aantal grotere tijdelijke tentoonstellingen, waaronder de tentoonstelling Timeless Beauty die nog tot en met juni 2017 in Tongeren te bezichtigen valt.

 

Dit is een extra lezing bij de verlengde tentoonstelling ” Het Romeins verleden in geuren en kleuren ” in het Erfgoedhuis aan de Markt in Meerssen