Erfgoedhuis Meerssen

Meerssens rijkdom in beeld: Huis voor Natuur, Cultuur en Erfgoed!

Tag: Lezing (page 1 of 2)

Lezing: Stedendriehoek Luik Aken Maastricht. De Euregio in Cultuurhistorisch Perspectief

Door: Jac. van den Boogaard

Jac. van den Boogard (1950) studeerde geschiedenis en kunstgeschiedenis in Nijmegen, Rome en Amsterdam. Vanaf 1981 tot  zijn  pensionering (september 2015) was hij werkzaam als wetenschappelijk medewerker bij het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg. Daarnaast was hij docent kunst- en cultuurgeschiedenis bij diverse educatieve instellingen. Thans is hij nog steeds docent bij HOVO. Hij publiceerde over  tal van onderwerpen m.b.t. de kunst- en cultuurgeschiedenis van Maastricht, Limburg en Italië en was actief als reisleider van cultuurhistorische reizen voornamelijk naar Italië m.n. naar Rome.

 

Meer over Jac. van den Boogaard via www.jacvandenboogardcultuurproducties.nl

Adres van het Erfgoedhuis Meerssen.
Markt 50 in Meerssen
Ingang groene deur voor deze lezing

Lezing Geologie

Het Erfgoedhuis Meerssen nodigt u uit voor de Lezing Geologie door

Wim Ghijsen en Jacques Ummels
In het KCC van de Gemeente Meerssen

Wim Ghijsen en Jacques Ummels zijn twee van de samenstellers van het boek “Onder Meerssen” dat hoofdzakelijk handelt over de ondergrond van de gemeente Meerssen.
Na jaren van studie en onderzoek is dit boekwerk in het voorjaar van 2016 uitgegeven en heeft inmiddels zijn weg gevonden bij tal van in geologie geïnteresseerde inwoners van Meerssen en daarbuiten.
Ondanks de complexheid van de ondergrond van Meerssen zijn de samenstellers er in geslaagd deze ondergrond en de invloed hiervan op de bewoning en het landschap in en rond Meersen op een begrijpelijke wijze weer te geven. Ook de lezing zal in deze geest worden gegeven.

Lezing Industriële Archeologie

De geschiedenis van de Kalkbranderijen in Zuid Limburg
Door Jan Nillesen
Vrijdag 2 maart in KCC om 19.30 uur.

Geologie en industrie zijn sinds mensenheugenis aan elkaar gekoppeld. De prehistorische mens wist al in welke aardlagen hij de beste vuursteen kon delven. De geologische wetenschap heeft haar bestaansrecht te danken aan de economische toepassingen van natuurlijke grondstoffen, daaruit is per slot van rekening alles gemaakt. Een bijzonder interessant stuk industrieel erfgoed zijn de kalkbranderijen in Zuid Limburg

In Mesopotamië is 4000 jaar geleden het kalkbranden, voor zover bekend, het eerst beoefend. De Romeinen brachten deze techniek naar onze contreien en sindsdien brandden er hier in Zuid Limburg eeuwen -lang altijd wel enige kalkovens.
Er ontstond gedurende en vlak na de eerste wereldoorlog een geweldige hausse in deze bedrijfstak. Na een kortstondige opleving rond de tweede wereldoorlog sloot de laatste kalkbrander zijn bedrijf in 1967.

Jan Nillesen onze gastspreker is geboren te Sittard op 19 april 1943. Hij heeft Chemie gestudeerd in Utrecht en is op het College Rolduc tot zijn zestigste scheikundeleraar geweest.
Van 1984- 1999 was hij voorzitter van de Geologische Vereniging afd. Limburg
Als jongen van 10 raakte hij in de ban van de stenen. Guus Roebroek en de heren Felder, zijn toenmalige leermeesters, versterkten met hun kennis en enthousiasme zijn liefde voor de geologie. Ze adviseerden hem, en namen hem mee op stenenzoektocht naar geologische vindplaatsen. Geweldige jeugdervaringen.
In 1964 begonnen de opgravingen rond de Vuursteenmijnen van Rijckholt. Enkele weken na de start, voegde ook Jan Nillesen zich bij de werkgroep. De Vuursteenmijnen bleken uiteindelijk een tijd consumerend project van in totaal 8 jaar te zijn. Naast de opgravingen had vooral het opzetten van een geologische expositie in het Streekmuseum te Valkenburg zijn aandacht.
In 1978 publiceert Jan Nillesen zijn eerste artikel: “Kalkbranderijen in het Kunrader Kalksteengebied”
In 2014 verschijnt zijn boek “Kalkbranderijen in Zuid Limburg” een studie naar de vele facetten van een vergeten industrie.

Lezing Prehistorie door Jean-Pierre de Warrimont

Lezing Prehistorie door Jean-Pierre de Warrimont

Lezing Prehistorie door Jim Pepels

Lezing Prehistorie door Jim Pepels

Lezing: Schoonheidsidealen bij de Romeinen

UITNODIGING voor de Lezing Schoonheidsidealen bij de Romeinen
Door Mw. Mr. Marion Koene- Gorren

Tegenwoordig willen we graag aan de heersende schoonheidsidealen voldoen. Bij de Romeinen was dat tweeduizend jaar geleden niet anders. Ook toen al waren allerhande hulpmiddelen, drankjes en potjes beschikbaar om zo lang als maar mogelijk mooi uit te zien.
Vanuit haar passie voor de Romeinen wil Marion Koene ons meenemen naar de wereld van die Romeinse schoonheid.
Vragen die in haar lezing uitgebreid aan de orde komen zijn:
Hoe kwamen de Romeinen aan hun schoonheidsidealen? Wat waren die idealen?  Hoe trachtte men ze te bereiken? En wat als er niet (meer) aan voldaan kon worden?

 

Marion Koene-Gorren hoopt in een boeiende voordracht een antwoord te geven op deze en nog vele andere vragen

Meer over onze spreekster

Dit is een extra lezing bij de verlengde tentoonstelling ” Het Romeins verleden in geuren en kleuren ”  in het Erfgoedhuis aan de Markt in Meerssen

Lezing: Kleuren en Geuren bij de Romeinen

Kleuren en Geuren bij de Romeinen
Lezing door Loes Pihlajamaa
Op 19 januari 2017 om 19.30 uur
Klant Contact Centrum Gemeente Meerssen Markt 50

Kleuren en Geuren bij de Romeinen

De Romeinen die in onze streek leefden namen veel van hun leefgewoonten vanuit “Italië” mee. De diverse gewassen die zij gebruikten kennen we hier nu nog steeds. Voor het verven van hun kleding gebruikten ze bijv. plantensoorten,die tot aan het einde van de 19de eeuw ook in ons land doorgebruikt werden.

De keuken van de Romeinen omvatte veel kruiderij en een aantal groenten die we nog steeds graag eten maar ook, nu vergeten, groenten, die we wel in onze omgeving terugvinden als onkruid…

Over die planten (en een paar dieren) valt van alles te vertellen.

Bent u geïnteresseerd in dit onderwerp noteer dan de datum en neem deel aan deze gratis lezing.

Onze spreekster Loes Pihlajamaa is bioloog en vele jaren docent in het middelbaar onderwijs (het “Stedelijk” in Maastricht) en geeft nog steeds cursussen over thema’s uit de biologie voor HOVO (Hoger Onder wijs voor Ouderen, oftewel 50-plussers) te Maastricht. Daarnaast werkt ze mee aan de ontwikkeling van digitaal lesmateriaal voor VWO en HAVO en een website over duurzaamheid ook voor scholieren. Ze is als medewerker bij IVN Valkenburg met name bezig met het in stand houden van de soortenrijkdom van de tuin en het informatiemateriaal.

De lezing wordt gehouden in een rolstoelvriendelijke omgeving.

Lees verder…

Lezing: “Langs een Romeinse snelweg!”

Door: drs. Gilbert Soeters (gemeentelijk archeoloog Maastricht)
Op: 13 december 2016
Aanvang 19.30
Erfgoedhuis Markt 50 Meerssen
Toegang gratis

Maastricht geniet faam als Romeinse nederzetting. Maar ook net buiten dit centrum is er het nodige aan kennis over de Romeinse periode. In het kader van het A2-project zijn er grootschalige archeologische onderzoeken geweest waarbij ook het nodige aan inzichten over het gebruik van de ommelanden van Maastricht in de Romeinse tijd naar boven zijn gekomen. In deze lezing zullen deze resultaten nader toegelicht worden en in de bredere context van Romeins Zuid- Limburg langs de Romeinse snelweg de Via Belgica worden besproken.

Jaargang 1961
Gemeentelijk archeoloog Maastricht sinds 1 januari 2015

Studies: Kunstgeschiedenis (RU Utrecht)

            Pre- en Protohistorie (Universiteit van Amsterdam)

Jim Pepels Lezing over recente Romeinse vondsten en inzichten uit de gemeente Meerssen

Op 29 november 2016
KCC Meerssen
Tijdstip 19.30
Deelname is gratis

Amateurarcheologg Jim Pepels ( 42) heeft zich binnen zijn vrije tijd in 30 jaar ontwikkeld tot een regiodeskundige betreffende de prehistorische en Romeinse periode. Over zijn ontdekkingen heeft hij geregeld gepubliceerd. Mocht u onder de indruk zijn geweest van een van zijn eerdere lezingen of heeft u wel een een lezing van hem moeten missen? Dan heeft u nu de kans om samen met hem gepassioneerd terug te kijken naar zijn bevindingen uit het veld. Er wordt tijdens zijn voordracht o.a. ingegaan op zijn spannende zoektocht naar Romeinse aanwezigheid in Ulestraten. Bijv, het villaterrein Berghemmerveld en een voor archeologische begrippen zeer belangrijke vondst van een Minerva beeld uit Bunde.

Zijn vondsten zijn ankerpunten met het verleden. Zichtbare en tastbare getuigen van Meerssens lange geschiedenis.

Frank Hovens “Lezing Villa Onderste Herkenberg, een Romeinse schat voor het oprapen”?

Kom luisteren naar de lezing van Frank Hovens en kom meer te weten over de bevindingen rond dit ….

« Oudere berichten

© 2019 Erfgoedhuis Meerssen

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑