Altijd al interesse gehad in de historie van uw omgeving? Behoefte aan deskundige en onderbouwde kennis over het plaatselijke verleden? Maak dan snel tijd in uw agenda voor een aantal unieke lezingen in het kader van de expositie “Meerssens Domein: van Romein tot Benedictijn “.  Schuif aan bij verdiepende Lezingen door experts op hun vakgebied en luister naar hun verhalen en bevindingen.
U bent van harte welkom om te komen luisteren en vragen te stellen.

  • Vrijdag 12 oktober: tijdens de Nationale Archeologiedagen om 19.30 lezing door
    Frank Hovens. “Meerssen in de Middeleeuwen, Hoogtij van Palts en Proosdij

Frank Hovens is historicus en schrijver/publicist. Werkzaam bij het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg SHCL. Hij schreef over tal van historische onderwerpen en publiceerde in 2017 het boek over de gemeente Meerssen met de titel “In de armen van Maas, Geul en Watervalderbeek”

Lid van de werkgroep voor de expositie ‘Meerssens Domein: van Romein tot Benedictijn” in het Erfgoedhuis Meerssen, juli 2018 tot en met januari 2019.

  • Zaterdag 13 oktober: tijdens de Nationale Archeologiedagen om 15.00 uur lezing door
    Wim Dijkman. “Wat Limburgse Merovingische Begravingen Ons Vertellen Over De Franken

Wim Dijkman is momenteel senior conservator archeologie en erfgoed bij Centre Céramique in Maastricht. Hij heeft archeologie in Leuven (B.) gestudeerd met als specialisatie prehistorie. Na een aanstelling als wetenschappelijk medewerker bij het Deutsches Bergbau Museum in Bochum (D.) werkte hij vanaf 1982 tot 2005 als archeoloog /conservator bij de gemeente Maastricht. Daarnaast was hij jarenlang hoofdredacteur van het tijdschrift “Archeologie in Limburg”. Zijn bijzondere interesse gaat momenteel uit naar de laat-Romeinse en Merovingische tijd.

  • Woensdag 31 oktober: 19.30 uur lezing door Theo Oberndorff “Verdrag van Meerssen

Theo Oberndorff  studeerde geschiedenis in Nijmegen. Hij behaalde zijn Doctoraalexamen middeleeuwse geschiedenis in 1988 te Utrecht. Auteur en medeauteur van diverse publicaties.
Hij is momenteel Coördinator Cultureel Erfgoed Huis voor de Kunsten Limburg te Roermond.
In deze functie is hij belast met, het consulentschap voor particuliere erfgoedorganisaties in Limburg. De ontwikkeling, ambtelijk secretariaat en consulentschap van de Coöperatie Erfgoed Limburg. Het Coördinatie Steunpunt Archeologie en Monumentenzorg Limburg, gericht op de ondersteuning van gemeenten bij de uitvoering van hun wettelijke taken op het gebied van monumentenzorg en archeologie.

Lid van de werkgroep voor de expositie ‘Meerssens Domein: van Romein tot Benedictijn” in het Erfgoedhuis Meerssen, juli 2018 tot en met januari 2019.

 

Toegang is gratis. U kunt zonder vooraanmelding deelnemen. Maar vol is vol.