Waar de Romeinen zich vestigden werd altijd hun cultuur dominant. Hun taal het Latijn, hun degelijke bouwstijl, hun uiterlijke- en persoonlijke verzorging, eetpatronen enz. Ook in Marsna, de Romeinse benaming voor Meerssen, is dit zo gegaan.

Meerssen lag aan de Via Belgica: een belangrijke hoofdweg die vanuit het Franse Boulogne sur Mer, via Tongeren, over Maastricht naar Heerlen voerde. In combinatie met goede aan- en afvoerwegen, voldoende water, bossen en vruchtbare grond was Marsna een uitstekende vestigingsplek.
Zoals de overblijfselen van de Villa Herkenberg (momenteel met zand afgedekt) ons laten zien, was Meerssen inderdaad een plaats waar het goed toeven was voor de Romeinen.
Al met al genoeg stof om het dagelijkse leven in het Romeinse Marsna in beeld te brengen!

Doorlopende expositie

Tijdens de expositie is een Romeinse keuken ingericht om een indruk te krijgen van de Romeinse voedselbereiding en eetgewoonten. De Romeinse keuken proeven? Voor iedere bezoeker zijn gratis Romeinse recepten verkrijgbaar om thuis mee aan de slag te gaan! Ook nieuwsgierig naar de kleedgewoonten en verzorgingsrituelen van de Romeinen? Verfplanten en pigmenten laten ons zien hoe ze kleur aan hun kleding en hun leven gaven. De uitstalling van origineel Romeinse artefacten geven een beeld van de dagelijkse gebruiksvoorwerpen van de Romeinen, tevens zijn films over de Herkenberg te zien.

Unieke vondsten in het Erfgoedhuis
Het Erfgoedhuis herbergt een van de grootste Romeinse vondsten uit de regio: het Korinthisch kapiteel (180-220 na Chr.), gevonden in 1871 bij de Romeinse villa Herkenberg te Meerssen. Het kapiteel is in bruikleen verkregen van Centre Céramique.

Deze expositie is een initiatief van de gebruikers van het Erfgoedhuis Meerssen bestaande uit Heemkunde Meerssen, IVN afd. Meerssen en het Natuur Historisch Museum Meerssen. De expositie heeft mede vorm gekregen door ondersteuning en advies van de Stichting Kunst, Cultuur Erfgoed en Toerisme KCET (in het bijzonder mevrouw Jeanne Schoenmakers).

Thermen museum Heerlen | Centre Ceramique Maastricht | Natuur Historisch Museum Maastricht | Stichting KCET | Gemeente Meerssen